Brasil flag HopZone Russian flag HopZone Greece flag HopZone English flash HopZone info about HopZone translations

GraveLandx4

 • Server Rank: Rank of the site 42
 • Language: English
 • Server Geolocation:
 • Owner: Gravelandx4
 • Webpage: http://graveland.pl
 • Chronicle: H5
 • Published:2017-08-11 05:48 PM
 • Votes from users: 9
 • Online checker:

Server Rates

 • Experience rate: 4X
 • Skillpoints rate: 4X
 • Adena rate: 3X
 • Drop rate: 3X
 • Safe Enchant: 4
 • Max Enchant: 12

Social Share

Advertisment
 1. Szanowni Gracze! Jeszcze raz dzi?kujemy za liczne g?osy, którymi wyrazili?cie swoj? ch?? wspólnej zabawy na naszym serwerze. Niniejszym mamy ogromny zaszczyt i przyjemno?? og?osi?, ?e dnia 18.08.2017 nast?pi wielkie otwarcie serwera. Dok?adamy wszelkich mo?liwych stara?, aby zapewni? Wam rozrywk? na najwy?szym poziomie, spe?niaj?c? najlepsze standardy i - przede wszystkim - sprostujac? Waszym oczekiwaniom. Wasze zadowolenie jest dla nas priorytetow? kwesti?, dlatego nowy serwer gwarantuje Wam najnowsze autorskie pliki, wolne od jakichkolwiek b??dów oraz bazuj?ce na udoskonalonej i starannie dopracowanej geodacie. Zrzeszamy wszystkich najlepszych graczy, którzy zas?uguj? na serwer o standardzie premium. Na stra?y Waszej dobrej zabawy i zadowolenia sta? b?d? do?wiadczeni Game Masterzy, którzy swoj? pomoc? i wsparciem b?d? dba? o uczciwo?? oraz zdrow? atmosfer? zabawy. Zgodnie z ?yczeniem naszych graczy stworzyli?my serwer, na którym mo?liwe b?dzie zdotowanie wy??cznie przedmiotów takich jak np. czapki - czyli takie, które nie wp?ywaj? w ?aden sposób na rozgrywk?. Serwer zosta? wykuty w ogniu naszej pasji i zami?owania na gry L2, dlatego nie jest i nigdy nie b?dzie nastawiony ma przynoszenie zysków. Nie mo?emy doczeka? si?, a? nasi gracze stan? rami? w rami? i miecz w miecz, aby wraz z nami ponownie stworzy? najlepszy polski serwer L2. Do zobaczenia!

Advertisment

Login to HopZone.net Portal !

Sign in to your account.
OR Login WIth Facebook
Forgot your password?